Večery udržitelnosti

Akce nazvané Večery udržitelnosti (Sustainability Evenings) mají za cíl vysvětlovat a zvýšit povědomí o hlavních problémech týkajících se udržitelnosti, a jak něco […]

Putovní výstava

V srpnu 2016 jsme na pražské náplavce (na Rašínově nábřeží) umístili osm velkoformátových grafických prací, které pro nás vytvořila designérka Barbora Jedličková. Cílem výstavy […]

Iniciativy pro omezení plast. odpadu

Diskutovali jsme (a poskytovali konzultace) o různých místech v Praze, u nichž bylo zjištěno, že produkují významné množství odpadu a mají velký […]

Sdílená lednice v Praze 3

Spolupracovali jsme s Úřadem městské části Praha 3 na analýze možností zřízení veřejné lednice na jejím území. Cílem bylo mimo jiné snížit […]

Sustainability Evenings

The evenings are meant to raise awareness and teach about key sustainability issues, and how to take action locally. See also our events […]

Poster exhibition

In August 2016, we installed eight large-format graphical works, created for us by the designer Barbora Jedličková, at a Prague boardwalk (Rašínovo […]

Plastic Waste Reduction Initiatives

We were discussing and consulting in various places in Prague that we identified as producing an abundance of plastic waste, but with […]

Shared Fridge in Prague 3

We cooperated with the Prague 3 Townhall on analysing possibilities of setting up a shared fridge in Prague 3 area! Among other […]