Poster exhibition

In August 2016, we installed eight large-format graphical works, created for us by the designer Barbora Jedličková, at a Prague boardwalk (Rašínovo nábřeží).

The aim of the exhibition was to raise awareness on social & environmental issues caused by unsustainable living such as excessive consumption, overproduction of waste and pollutive transportation.

Now we go on using the artworks under the name Mobile exhibition.  If you are interested in placing it in a different location, please let us know.

Accompanying text for the exhibition (in Czech): Lidská společnost čelí ve 21. století četným výzvám spjatým se životním prostředím. Kolik přírodních zdrojů smíme spotřebovat, jak nakládat s nebezpečným odpadem a čím rozptýlit hustý smog velkoměst? Putovní výstava dobrovolnické skupiny RespON (dříve SUSMAK) s nadsázkou ukazuje, že příznivé změny ve společnosti začínají u konkrétních návyků každého z nás. Ostré obrysy postav, které jsou plakátům společné, jako by v druhém plánu zdůrazňovaly zřetelná morální poselství.
Soubor osmi nápaditých plakátů dobrovolnicky vytvořila grafická designérka Barbora Jedličková v srpnu 2016. Veřejnost si je mohla prohlédnout již na pražské náplavce a později v obci Zeleneč a ve dvoře Kampusu Hybernská.