Iniciativy pro omezení plast. odpadu

Diskutovali jsme (a poskytovali konzultace) o různých místech v Praze, u nichž bylo zjištěno, že produkují významné množství odpadu a mají velký potenciál na zlepšení.

Pokusili jsme se prosadit systém plastových hrnků na opakované použití na Náplavce prostřednictvím partnerství s Nicknack a Greendoors, které započalo v roce 2015.