Každodenní hrdinství bylo tématem 3. DOBROudržitelného odpoledne

Již 3. DOBROudržitelné odpoledne proběhlo online ve spolupráci RespON, Dobrovolnické akademie INEX a Rise and Shine dne 15. září 2022. Hlavním nosným tématem akce bylo každodenní hrdinství v udržitelnosti, tedy jak pomoct sobě, druhým i přírodě kousek po kousku každý den.

Akce začala networkingem, na kterém se účastníci měli možnost poznat a říct něco málo o sobě a projektech, na kteých pracují. Druhou část akce, která probíhala formou debaty a prezentací, moderovala Šárka Hulinková z Rise and Shine a Markéta Svobodová z RespON.

Účastníci si v rámci prezentací pozvaných hostů vyslechli Kamilu Novákovou z Reformátu, Reného Jirmuse z Udržitelného Palackého, Katku Horáčkovou z Permakutury CS, Jiřího Sedláka z Bezobalu, Radku a Jakuba Zelené ze Zygónu a nakonec Josefa Laňka a Lenku Kachlíkovou ze Skautského institutu.

Zaznělo tu mnoho zajímavých a inspirujících příběhů, ale také užitečných rad. Nejvýraznějším tématem ve společné debatě byl udržitelný přístup ke stravě a jak se vypořádávat s některými výzvami, které toto téma obklopují. Například se účinkující bavili o konceptu potravin bez obalu, možnostech vlastního pěstování plodin, využívání farmářských trhů a vaření ze základních surovin – aktivity, které nám umožní vytvořit si vztah k přírodě kolem nás. Zároveň zde bylo zmíněno, že ne vždy máme přístup k těmto aktivitám, ale díky budování komunity a blízkému kontaktu s lidmi kolem nás lze najít cesty, jak tohoto dosáhnout. Zazněly tu i jednodušší rady, jako například nošení vlastní tašky na nákup nebo láhve na pití. V létě se můžeme také otužovat.

Zároveň se hosté shodli, že je důležitý přístup k sobě samému, jelikož neekologie pramení z toho, že člověk se honí za něčím a „není sám v sobě“. Je dobré se zastavit a zamyslet se nad tím, co je pro nás důležité. Poté si na sebe najdeme čas a následovat bude i čas na ekologii. Pokud se setkáváte s pocity environmentálního žalu, je dobré se aktivně zapojit do řešení otázek životního prostředí, ale také diverzifikovat své zájmy a věnovat se i činostem, které s udržitelností nesouvisí.

V případě zájmu najdete záznam akce na kanálu YouTube s názvem „Dobrovolnická akademie INEX“.

Petra Rafert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *