Odkazy

Zajímavé odkazy ohledně udržitelného životního stylu

Odkazy k energetické účinnosti:


Odkazy týkající se dopravy:


Odkazy o snižování odpadu:


Více informací o množství odpadu, který vytváříme v EU:


Zachraň jídlo


A kde by náš odpad mohl skončit a jak s ním lépe naložit:


Zdroje na téma spotřeby:


Expertní dobrovolnictví


Udržitelná chemie