Co znamená udržitelná firma?

Firemní udržitelnost nebo odpovědnost je dnes často diskutovaná. Tento pojem znamená dobrovolnou integraci sociálních aspektů, stejně jako aspektů týkajících se životního prostředí, do každodenních aktivit firmy a interakcí s různými zainteresovanými lidmi. To znamená dělat hlavní business firmy (business, který je ve středu všeho, co firma dělá) odpovědně ve vztahu k životnímu prostředí, lokálním komunitám, zákazníkům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Svou hlavní obchodní činností (core business) má firma největší dopad na své okolí.

Je to způsob, jak se firmy chovají, a mělo by to být propojeno s jejich hodnotami a strategií (kam jdou a jak). Odpovědnost by měla být včleněna do DNA organizace, aby byla organizace schopná řídit vše (včetně strategických rozhodnutí) podle etických standardů nebo pravidel a se zaměřením na dobro všech zainteresovaných skupin.

Aby se firma chovala odpovědně, potřebuje se podívat na všechny své aktivity a související procesy a jejich zanalyzovaný dopad na životní prostředí i komunity, zákazníky, zaměstnance atd. Tímto zjistí, jestli dochází k něčemu, co okolí škodí. Pokud ano, toto je to první, co by mělo být vyřešeno – pokusit se snížit negativní dopad na okolí natolik, aby postupně přestal existovat. V případě, že není možné zajistit, aby žádný negativní dopad na okolí nebyl (např. CO2 emise nemohou být dále sníženy), měly by se udělat takové kroky a aktivity pro pozitivní dopad, aby dopad firmy byl nakonec minimálně neutrální (nebo nejlépe pozitivní).

Pokud by firma neměla žádný negativní dopad, odpovědnost nebo udržitelnost společnosti může být zvýšena „děláním dobra“ – produkty, slubami, které přináší pozitivní změnu (např. nová technologie na snižování CO2 emisí, zlepšování technologií na recyklování atd.).

Když už jsou vzaty v potaz všechny aspekty hlavní obchodní činnosti organizace, přichází do hry pomáhání ostatním, ve formě expertního dobrovolnictví (multiplikační efekt sdílení know-how/ znalostí s neziskovými organizacemi nebo nadacemi, pro docílení jejich větší efektivity – která pak může být využita dál a může se na ní stavět, což dělá jejich aktivity efektivnějšími). I dobrovolnické aktivity by měly nicméně preferovaně souviset s hlavní obchodní činností firmy, protože to je právě těsně spojeno s udržitelností dané firmy: je více udržitelné zaměřit se na aktivity a projekty související s aktivitami, které vydělávají firmě peníze, jelikož to je nejdůležitější pro danou firmu (pro její přežití).

Jinými slovy, filantropie (podpora projektů neziskových organizací a dalších subjektů) je jen „třešničkou na dortu“, něco navíc (co je dobré mít), jak podpořit okolí. Nejdůležitější je nicméně každodenní fungování/ chování firem pro dlouhodobou odpovědnost a udržitelnost.

Krátce, firemní odpovědnost znamená chovat se odpovědně, jako dobrý občan (rodič nebo přítel… – i ve firemním prostředí), používání selského rozumu. Přečtěte si více také v tomto článku z deníku The Guardian.