Tipy a doporučení

Šest pravidel, jak to dělat správně
  1. Zaměřte se na hlavní obchodní činnost (core business) vaší firmy (ne na něco navíc jako je filantropie: to je jenom třešnička navíc).
  2. Udělejte odpovědnost součástí vaší firemní DNA – podnikat (dělat business) udržitelně by mělo být prioritou pro vlastníky firmy.
  3. Nejlepším scénářem je přístup shora dolů (top-down approach) (kdy vedení firmy podporuje a pohání udržitelnost) – nicméně na každém záleží a každý může udělat rozdíl: Buďte hnacím motorem změny k udržitelnosti v čemkoli, co děláte.
  4. Udržitelnost je přítomná ve všech rozhodnutích, které se mají udělat.
  5. Propojte vase filantropické aktivity s vaší hlavní obchodní činností (relevantnost).
  6. Měřte (co není měřeno, není důležité).

Dvě doporučení navíc
  • Každý malý krok je dobrý začátek.
  • Nesnažte se být úplně perfektní od začátku – aby po nějaké době nedošlo k zahlcení a demotivaci.

Jak dělat firemní odpovědnost efektivně

Abyste byli schopni dělat firemní odpovědnost (CSR) efektivně, je nutné nastavit si cíle, měřit a reportovat vývoj. Existuje několik metod pro měření firemní udržitelnosti. Nejčastěji používanou metodou je GRI (Global Reporting Initiative – Globální iniciativa pro reporting). Hlavní výhodou používání této metody je porovnatelnost s jinými firmami a komplexnost. Nejlepší způsob pro nastavení toho, co by mělo být měřeno, je začít od nuly (čistého papíru), což znamená, že firma sama se zamyslí nad tím, jak dělat svou hlavní činnost odpovědně.

Nejlepší způsob pro nastavení toho, co by mělo být měřeno, je začít od nuly (čistého papíru), což znamená, že firma sama se zamyslí nad tím, jak by měla měřit odpovědnost své hlavní činnosti. Až po vytvoření tohoto seznamu pouze ověří indikátory obsažené v metodách pro reporting (např. GRI), aby zkontrolovala, zda některé důležité indikátory nebyly zapomenuty.

Doporučujeme další čtení týkající se inovativních udržitelných obchodních (business) modelů. Můžete se podívat na zajímavé články z The Guardian, Sustainability.com a IFM a na koncept sdílené hodnoty (Shared Value) from FSG.

Kontaktujte nás pro vice doporučení či konzultaci!

Zajímavé odkazy

Udržitelná chemie (videa anglicky)