O nás

Jsme skupina mladých dobrovolníků. Od jara 2015 společně pracujeme na různých aktivitách a projektech, které usilují o pozitivní změnu pro životní prostředí a komunitu. Zaměřujeme se na odpovědnost firem a udržitelnou transformaci firem i jednotlivců. Do července 2021 nás při tom zaštiťovala nezisková organizace INEX-SDA – a od té doby jsme samostatný zapsaný spolek.

Snažíme se změnit chování lidí tak, aby se z nich stali „agenti/motory změny k udržitelnosti/odpovědnosti“. Doteď jsme zorganizovali několik akcí na zvýšení povědomí, zkoušeli jsme motivovat různé hráče, aby redukovali plastový odpad vytvářený na veřejných místech a vytvořili jsme tento web jako zdroj informací týkajících se udržitelnosti. Více detailů o našich projektech a aktivitách můžete nalézt v sekci „Naše projekty“.

Chtěli bychom postupně zlepšovat povědomí o udržitelnosti/odpovědnosti organizací a jednotlivců v České republice, aby docházelo k transformaci a inspirování dalších, žít, pracovat a rozhodovat se více odpovědně: Odpovědně k životnímu prostředí, společnosti, komunitám a obecně ke světu, ve kterém žijeme. Kdekoli žijeme.

Naši partneři