Změna k udržitelné/mu firmě/businessu

Není jednoduché začít se chovat udržitelně, ale co je důležité nejvíce, je začít. Krok za krokem. Protože i ta nejmenší změna něco znamená. Každá změna má obvykle multiplikační efekt (malá změna v logistice/doručování má vliv na spousty doručení k zákazníkovi…). Toto je 5 FÁZÍ, kterými doporučujeme, abyste prošli k uskutečnění změny:

2 Zanalyzujte současný stav

Nepodceňujte analýzy. Je potřeba se podívat na to, jak firma funguje v různých oblastech v současnosti, jak transparentně komunikuje se zákazníky, jak recykluje materiály a odpad, jak efektivně navrhuje a řídí logistické cesty a spotřebu energie, jak otevřeně komunikuje se svými zaměstnanci atd.


2 Zvolte si priority

Když se podíváte na oblasti, které jsou ve vaší firmě řízeny z pohledu udržitelnosti nejméně/nejhůře, vyberte mezi nimi 3 nebo 5 oblastí, na které byste se měli zaměřit nejdříve. Samozřejmě až tyto oblasti budou vyřešeny nebo zlepšeny, měly by přijít na řadu další.


3 Vytvořte plán

V oblastech vybraných ve fázi prioritizace si vytvořte plán aktivit a kroků, které je potřeba podniknout ke zlepšení dané oblasti a/nebo situace.


4 Stanovte si hlavní indikátory výkonu (KPIs – Key Performance Indicators)

Pro každou vybranou oblast (z vašich 3 nebo 5 prioritních oblastí) vytvořte hlavní indikátor výkonu (KPI). Co není měřeno, se nevyvíjí dopředu. Proto je vždy podstatné vytvořit konkrétní a měřitelný (SMART) cíl.


5 Sledujte vývoj/posun

Je potřeba neustále měřit hlavní indikátory výkonu (KPIs) a sledovat jejich vývoj (dopad aktivit). Současně by měly být tyto indikátory aktualizovány a následně opět sledovány.

Běžné chyby firem ve vztahu k firemní udržitelnosti:

  • Nedělají analýzy (situace ohledně problémů, negativních dopadů na své okolí).
  • Nevytváří cíle, kam směřují (v čem a jak chtějí provést zlepšení).
  • Neměří dopady (jak se říká: co není měřeno, jako by neexistovalo).
  • Podporují projekty podle svých (např. manažera CSR) osobních preferencí, ne podle potřeby vyřešení konkrétních problémů ve firmách /odvětví/ svých zákazníků.

Rádi vás podpoříme konzultací – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.