Rise and Shine conference: Rosteme společně 3. 11. 2018